Ψάρια μεγαλωμένα με φροντίδα

Η τσιπούρα και το λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας μεγαλώνουν στο φυσικό...

Add a comment

Περισσότερα...

Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εδώ και χρόνια τη βιώσιμη απάντηση στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για...

Add a comment

Περισσότερα...

Η Ελλάδα είναι ο σημαντικότερος παραγωγός τσιπούρας και λαβρακίου στον κόσμο και διατηρεί σταθερά...

Add a comment

Περισσότερα...

Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και...

Add a comment

Περισσότερα...

H θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί για την Ελλάδα έναν εξαιρετικά σημαντικό κλάδο της εθνικής της...

Add a comment

Περισσότερα...

Η Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, με 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας (1981-2011), εξάγει το 85% της...

Add a comment

Περισσότερα...

Η σημαντική ανάπτυξη του κλάδου της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας έχει επιφέρει αξιόλογα...

Add a comment

Περισσότερα...

Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών παρουσιάζει ιδιαίτερα θετικές προοπτικές ανάπτυξης, τόσο λόγω...

Add a comment

Περισσότερα...

Η παγκόσμια ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση αλιευμάτων η οποία...

Add a comment

Περισσότερα...