Η υδατοκαλλιέργεια επιτυγχάνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με το να πληροί πέντε βασικούς...

Add a comment

Περισσότερα...

Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ίσως τη μοναδική ανθρώπινη βιομηχανική δραστηριότητα που εξαρτάται...

Add a comment

Περισσότερα...

Μεταξύ των πλέον σημαντικών δράσεων του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών για την προστασία του...

Add a comment

Περισσότερα...

Δεν υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα που να μην επιβαρύνει έστω και στο ελάχιστο το φυσικό...

Add a comment

Περισσότερα...

Τα λαβράκια και οι τσιπούρες είναι μεγαλώνουν σε περίοδο 18-20 μηνών, γεγονός που αποδεικνύει ότι...

Add a comment

Περισσότερα...

Οι κυριότερες φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην ιχθυοκαλλιέργεια, έχουν να κάνουν με...

Add a comment

Περισσότερα...

Τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας τρέφονται με τεχνητές, ισορροπημένες, πλήρεις ιχθυοτροφές που έχουν...

Add a comment

Περισσότερα...